Search form

San Lucas 11:11

11’Tsajin ngu nahmi xi, hya xi quihndi rë me cjuehya ngu niñu ne, cahndë́ rë xi sua me ngu niñu ne, sua me ngu ndyojo, o sá xi hya xi quihndi cjuehya ngu chu ti ne, cahndë́ rë xi sua me ngu chu ti ne, sua me ngu chu yë,