Search form

San Lucas 11:18

18Hacuanitjin ni sá xi Satanás scaan cojo xitsehen xi yahnga xi hacuaha Satanás má nai rë ne, tsichajá ngahñu rë xi vëhë matitjun. Cuatjin chjá ta, tsëhë xi nújun xi Beelzebú casua ná xá xi vaxë́xen xitsehen.