Search form

San Lucas 11:2

2Ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cafayangui me:

―‍Hya xi nihñu oración ne, cuitjin tinújun:

Ngayun Nahmi niji, meje niji xi ngayijin ni xuta ngasunhndë chjihinrcuin nuju.

Meje niji xi cuinduvun nihñu niji gubiernu.