Search form

San Lucas 12:39

39Hacuaha meje rë xi cumachaya nuju cjuatacun vihi: sá xi nai rë ngu ndihya ha machaya rë me hora xi cuinduva cha chëjë ndava me ne, suaain me cahndë́ xi scuxaha cha ndava me, sehe tsichëjë cha.