Search form

San Lucas 12:4

Yo xi meje rë xi rcún

4’Nguehe cuichjá cojo nuju, ngayujun ni. Xicarcuun xuta xi tsiquehen nuju me, hane ngaxtun vëhë ne, ha quihndë tsajin mé sa xi cuma sahmi me cojo nuju.