Search form

San Lucas 12:48

48Peru hndixahan xi hvíin hacutjin xi meje rë nai rë hane casahmi xcusun xi vechú chuva rë xi cuma castigu ne, chúva sehen rë. Hane yëjë ni hndixahan xi jemu cjín xcusun xá casua nai rë xi sahmi ne, hacuaha cuatjin jercu cjín cjua chjahya rë hya xi sahmi entregadu cuenta rë.