Search form

San Lucas 13:33

33Peru hacuaha sahmi ná ngujyë xi cjuë́ sa quihndë nchujun ni cojo nguini hisca xi cjuëhë hiscan xi tifë́ ta, tsëhë xi profeta ngahan, hane ngu profeta ne, cumaji xi cueya jingusa nandya xi hacuiin nandya Jerusalén.