Search form

San Lucas 13:7

7Sehe ngajan xi cachja cha cojo cha mosu rë cha cuitjin: “Ha tjin rë jyan nu xi vinduva vanguësë tú rë ya vi ne, sacuiin ná. Tiche. ¿Mé má tu cuenda cuisecun tsinguetsun rë nangui?” Cuatjin cachja cha xi tsëhë jan.