Search form

San Lucas 15:15

15Hya xi camá ne, cavetsihin casahmi cha xá sacuaha mosu rë ngu me tsëhë nandya jan. Hane me vëhë catsingatju me cha xi cjue sahmi cuidadu cha chu chinga rë me ngajan ranchun.