Search form

San Lucas 15:21

21Sehe ngajan xi cavetsihin cachja cha cojo nahmi rë cha cuitjin: “Papá, cahndeen tsëhë Nina hacuaha cahndeen tsujun. Ha quihndë vechiin chuva rë xi cuitejña cojo nuju sacuaha quihndi nuju.” Cuatjin cavetsihin cachja cha.