Search form

San Lucas 17

Miji rë xi nihña xi tsismicacun ngu xuta ndiya rë Nina

1Ngu nixtin jan ne, hacuaha cachja xu Jesús cojo xuta ladu rë me cuitjin:

―‍Hatuxa cuinduva xcusun xi meje sahmi xi nismetacuun ndiya rë Nina, peru jemu chojyihi tsëhë xuta xi nduvacojo xcusun vëhë. 2Hitsë sa ndaja tsëhë xuta vëhë xi xtyangui ngu ndyojo natsi nguisin me sehe ningatjenya rë me ngajñi ndachacun, xi cuma rë xi sahmi me xi ngu xuta ladu naha tsismicacun me ndiya rë Nina.

3’Nechun cuidadu tsëhë xcusun xi nihñu. Sá xi ngu xingun choho sahmi cojo nuju ne, tinújuntuhun rë. Hane sá xi tsindeya cjuatacun rë ne, ninchatuhun rë. 4Hane sá xi hisca yatu ndiya choho sahmi cojo nuju ngu nixtin, hane hacuaha jima ngu ndiya vëhë cjue cuichja cojo nuju xi tsindeya cjuatacun rë ne, ninchatuhun rë. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

Cuma cuinuhyan tsëhë Nai naja sá xi mangutacuun ndastu hitsë cojo rë me

5Ngajan xi apóstol ne, cuitjin xu cachja me cojo Nai naja:

―‍Nihñu xi hitsë sa ndaja cumangu tacuín cojo nuju. ―‍Cuatjin xu cachja me.

6Sehe ngajan xi Nai naja ne, cuitjin xu cafayangui me:

―‍Sá xi mangutacún cojo ná ndastu hitsë ne, hacuaha cuma cuinújun cojo ya vihi catjixin tsëhë cahndë́ hiscan secun, hane catji catisecun ngajan ngajñi ndachacun, hane hacuaha cuihndë tsujun.

Hacutjin meje rë xi sahmi hndixahan cojo nai rë

7’Cuejña ne xi ngu ngayun ne, tjin nuju ngu hndixahan xi vacjan nangui tsujun o sá xi sahmi cuidadu rë chu nuju. Hane xi cjuehe hndixahan vëhë xi quiji nguijña ne, ¿há cuinújun cojo cuitjin: “Ndove sanii ne, xini niñu”? 8Jéya, hacuiin ta cuitjin cuinújun cojo: “Tehe chjini xi sínë, hacuaha tehe chjini yojo riji xi cuindove chani xi sínë xi cuëhë, hane xi cuijnetaha sínë ne, sehe xini sihi ngaye.” Cuatjin cuinújun. 9Hacuaha tuun nacuechji rë hndixahan vëhë tsëhë xi casahmi yëjë ni hacutjin xi cavitexun rë. 10Hacuanitjin nuju ngayun ta hya xi ha cafë canihñu yëjë ni hacutjin cavitexa nuju Nina ne, cuitjin meje rë xi ningatuhuntacún: “Ngahan ne, ngu hndixahan tujyë ni ngahan ta xi casahme ne, hacutjin xi casatëxa ná ne, vëhë ni xi casahme. Cuatjin meje rë xi ningatuhuntacún.” Vëhë xu cjua xi cachja Jesús cojo xuta ladu rë me.

Casahmi Jesucristu xi camandaja të cha hmu rë

11Hane hya xi tivatju xu Jesús vasencja tsëhë distritu Samaria cojo distritu Galilea xi cjui me ngajan Jerusalén ne, cuitjin camá. 12Hora xi ha cuisehen me ngu nandya jan ne, nduvatjengui xu të cha me, cha xi yaha rë ngu xcusun chíhin vitaha xi setaha yojo naja. Hane caxinchacunhñu xu cha hitsë jan, 13hane tsëhë cjin ni cajindaya xu cha cachja cha cuitjin:

―‍¡Tatá Jesús! ¡Catamayuma nuju ngayin! ¡Nihñu xi cumandaja ngayin! ―‍Cuatjin xu cajindaya cha cachja cha.

14Hane xi cavëë Jesús cha ne, cuitjin xu cachja me:

―‍Tángun hiscan xi siu nahmi, ningacun rë me yojo nuju xi tsajin mé cún ngayun. ―‍Cuatjin xu cachja me.

Hane ndiya cjui cha ne, camandaja xu cha. 15Hya xi camá ne, xi cavëë xu ngu cha xi camandaja cha ne, cavuya quijitjengui xu cha Jesús, jindaya cha chja cha xi tisahmi jyë tisahmi hnga xu cha Nina. 16Hane xi cafehe xu cha hiscan secun Jesús ne, quiji caticjaxcun cha xcun me, xi tisua cha nacuechji rë me. Cha xi cuajyihi jan ne, cha Samaria cha. 17Sehe ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cavinenguise me xuta ladu rë me:

―‍¿Hacuiin yëjë të cha xi cuicun vi xi camandaja cha ni? ¿Cha xi ñaja sa ne, jarë cha ne? 18¿Há suvá ni cha xi cuijyihi vi xi ngu xutaxín cha xi cavuya cha xi sahmi jyë sahmi hnga cha Nina ni?

19Sehe cachja xu me cojo cha xi camandaja jan cuitjin: ―‍Tisatjunhngun, hane tjangun. Ngatsë rë xi camangutacún cojo ná ne, vëhë xi camandaja ngayun. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

Hacutjin cuma hya xi cuinduva Nina sahmi me gubiernu

20Cuitjin xu camá nga ngundiya. Cha fariseo ne, cavinenguise cha Jesús janihya cuinduva Nina sahmi me gubiernu. Sehe ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cafayangui me tsëhë cha:

―‍Nina ne, hya xi cuinduva me sahmi me gubiernu ne, hacuiin titjun sua me cumachaya naja sehe cuinduva me. 21Tsajin yo cuichja: “Cuajyihi Nina nguehe”, o sá: “Cuajyihi Nina ngajan”; ta Nina ne, ha tisahmi me gubiernu ngajñi nuju. ―‍Cuatjin xu cachja me cojo cha fariseo.

22Hya xi camá ne, cuitjin xu cachja me cojo xuta ladu rë me:

―‍Cuechú nixtin xi jemu cuma meje chutsujun ná ndastu ngu hora, ngahan xi Quihndi rë Xuta jain ngahan, peru cumaji. 23Yahnga me cuichja me cojo nuju: “Cuajyihi me nguehe”, o sá: “Cuajyihi me ngajan”; peru hacuiin cuangun cojo me, hacuiin cuanguntjengun me ta 24sacuaha sahmi hasen ndihichuhún xi ha tu ñahñu sahmi hasen rë jingujyë ni ngahnga, hisca nguehe hisca ngajan ne, cuatjin ha tu ñahñu scutsejen ná xuta tsëhë yëjë ni ladu hya xi cuechú nixtin xi cuinduva nga ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan. 25Peru chaja sa xi cuechú nixtin vëhë ne, hatuxa meje rë xi jemu cjín cjuañihi cuátju cuma, hacuaha xuta xi siu nixtin vihi ne, tsitjungui ná me. 26Sacuatjin casahmi xuta nixtin hya xi cavéjña xutachanga naja Noé ne, hacuanitjin ni sahmi xuta hya xi ngahan cuinduva. 27Nixtin rë Noé vë ne, jinë jihvi xuta, vixan me, tsinguixan me quihndi rë me. Cuatjin sahmi cuaha me hisca nixtin xi cavisehen Noé cahntsua barcu, hacuaha casesuntë nandá, hane ngajan cafë yëjë xuta cahme me. 28Hacuanitjin ni xcusun vëhë casahmi xuta nixtin hya xi cavéjña ngu xutachanga xi hmí rë Lot: jinë hvi me, vatsë me, viteña me, vincha me tjë, hacuaha sahmi me ndihya. 29Peru nixtin xi cavetju Lot tsëhë nandya Sodoma ne, cavixu ndihi tsëhë ngahnga, hacuaha cavixu ndyojo xi yaha rë ndihi, sacuaha xi cavaha ngu tsihñu, hane ngajan cafë yëjë xuta cahme me. 30Hacuaha cuanitjin ni sahmi xuta hya xi cuinduva ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan.

31’Nixtin hya ne, xuta xi hinchasun me rcu ndava me ne, mé tsëhë me xi siu cahntsua ndihya ne, miji rë xi cuitujne me cjue jaha me. Hacuaha ha chuva vëhë ni ne, xuta xi siutahá me nguijña ne, miji rë xi cuya cjue me ndava me. 32Ninguitsjun sacuaha xcusun xi cavatju nima chjuun rë Lot. 33Yo xi meje cjuenduju cojo ngasunhndë rë cojo ngahñu rë suvá ne, cuechintaain cjuahñu xatsë; peru yo xi cuatju cjuañihi o hisca cueya ngatsë naha ne, vëhë xi cuechútáha cjuahñu xatsë.

34’Nguehe cuichjá cojo nuju ta nguixun nixtin hya ne, jo xuta cuiyujufë tangun me ngu nachan. Ngu me ne, chjaháxin rë me, hane me xingu jan ne, cuejña me. 35Hacuaha jo nga yachjin ne, cuiyujutahá na coho na. Ngu na ne, chjaháxin rë na, hane na xingu jan ne, cuejña na. 36Hacuaha jo nga cha ne, cuiyujutahá cha nguijña. Ngu cha ne, chjaháxin rë cha, hane cha xingu jan ne, cuejña cha. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

37Hane xuta ladu rë me ne, cuitjin xu cavinenguise rë me:

―‍¿Hane jani cuma xcusun vëhë ni, tatá? ―‍Cuatjin xu cavinenguise me.

Sehe ngajan xi Jesús ne, cachja xu me ngu ejemplu cuitjin:

―‍Hiscan jiña chu xi cahme ne, hacuaha ngajan matangun chu lote. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.