Search form

San Lucas 2:22-24

22-24Hya xi camá ne, xi cavechú xu nixtin xi cjue naa rë quihndi yungun xi matitjun cojo quihndi xi cuma tyjahi me xcun Nina tutjin chja ley rë Moisés ne, quiji José cojo María Jerusalén, quiji cani me ngu cjuatjo ta, tsëhë xi chja ley rë Nina ta meje rë xi cjue jo chu tucjin, o sá xi jo chu paloma chihndë. Hacuaha quijicojo xu me quihndi jan Jerusalén xi tsingacun me quihndi jan cojo Nina. Quitahá xujun xcun ley rë Nina xi yëjë ni quihndi tjun xi xihin ne, hatuxa tsëhë Nina cuma.

25Cavéjña xu ngu xihin xi hmí rë Simeón ngajan Jerusalén. Xihin vëhë ne, tyjahi xu me cojo cjuatacun rë me ngajan xcun Nina, hacuaha jemu faharcun me Nina. Hacuaha jemu meje xu rë me xi cjuehe xuta xi yaha cjuetacun jan xi cuma rë xuta tjë rë Israel. Hacuaha Hasen rë Nina ne, jiya cahntsua xahasen rë Simeón.