Search form

San Lucas 20:24

24―‍Ningacun ná ngu tujún. Quihndë ne, ¿yo xcusun rë hacuaha yo ñihi rë xi quitahá xcun tujún vë? ―‍Cuatjin xu cavinenguise Jesús.

Hane cha xi cuacun vë ne, cuitjin xu cafayangui cha:

―‍Tsëhë César. ―‍Chja xu cha.