Search form

San Lucas 20:31

31Hacuanitjin ni cafaha cha xi majyan jan na hisca xi cafë yëjë xi yatu cha cafaha cha na. Peru yëjë cha xi cuacun vë ne, cafë cha cahme cha chuva ngu chuva ngu cha. Hane na vëhë ne, casacuiin rë na hisca ngu quihndi cojo cha xi cuacun vë.