Search form

San Lucas 21:24

24Hacuaha jemu cjín xuta nguehe cueya me cojo quicha, hacuaha jemu cjín xuta nguehe tsihñu xuta tsëhë jingu sa nación me sehe tsingatju me me yëjë ni nación. Hane xi cuatju vëhë ne, suvá xutaxín cjue nduva me sunesun me xcun nangui tsëhë nandya Jerusalén, hisca xi cjuë nixtin xi xuta xi cuacun vë cuitexa me nandya Jerusalén vi.