Search form

San Lucas 21:27

27Sehe hya scuëë xuta ngahan, xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan, xi cuinduva ngajñi rë yufí cojo jemu jyë ngahñu, hisca setí hisca vatë jyihi ngahan xi cuinduva.