Search form

San Lucas 22:53

53Xi cavitejñaya cojo nuju nchunchujun ni ndatsen yungun jan ne, cavetuhunntsuun ná. Peru quihndë cavechú hora xi casua Nina cahndë́ xi nihñu cojo ná tu mé ni xi meje nuju, cavechú hora xi Satanás cuitexa. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.