Search form

San Lucas 23:33

33Hane xi cafehe cha cojo Jesús hiscan xi hmí rë Nínda Rcuun ne, ngajan cavetaha xu cha Jesús xcun cru hacuaha caviyujutaha sa cha catsijo cha tsehen jan xcun cru rë cha. Ngu cru xi quitahá ngu cha ne, casecun xu táha xcun tsëhë Jesús, hane ngu nga ne, táha quixi.