Search form

San Lucas 24:13

Ndiya Emaús

13Hya xi camá ne, ha nixtin hya xu ni ne, jo cha ladu rë Jesús jan ne, cavetju xu cha quiji cha ngu nandya xi hmí rë Emaús, xi tacun sacuaha chuva rë tengu kilómetro tsëhë Jerusalén.