Search form

San Lucas 3:2

2Hane sacuaha nahmi xi matitjun xu ne, Anás cojo Caifás má me. Hane sacuaha nixtin vëhë ne, Juan quihndi rë Zacarías ne, hya xi quitahá me ngajan ngu xín tsëhë nandya ne, cafahatsja me cjua xi catsingatju xu Nina.