Search form

San Lucas 3:28

28Neri ne, quihndi rë Melqui. Melqui ne, quihndi rë Adi. Adi ne, quihndi rë Cosam. Cosam ne, quihndi rë Elmodam. Elmodam ne, quihndi rë Er.