Search form

San Lucas 3:34

34Judá ne, quihndi rë Jacob. Jacob ne, quihndi rë Isaac. Isaac ne, quihndi rë Abraham. Abraham ne, quihndi rë Taré. Taré ne, quihndi rë Nacor.