Search form

San Lucas 4:6

6Sehe cachja xu xitsehen cuitjin cojo rë me:

―‍Suá ri yëjë nandya xi cuacun vë cojo yëjë cjuanchina rë xi ngaye nihñi gubiernu. Cuma suá ri ta, tsëhë xi hatuxa ngahan cafahántsa, hane ha tu yo ni xi meje suá rë ne, suá rë.