Search form

San Lucas 5:19

19Peru xi casacuiin xu rë cha chuva rë hacutjin cuisehen cha ngatsë rë xuta xi jercu quitsë camahani me jan ne, camiji xu cha rcu ndihya, hane cafahaxin cha tyjavanitja, sehe catsitujne cha cha hmu rë jan taha rcu ndihya cojo ni nijña rë cha, xi camá cavejña cha cha ngajñi rë xuta hiscan tacun Jesús.