Search form

San Lucas 5:24

24Peru nguehe suá cumachaya nuju xi ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan ne, yahá xá xi tsinchátaha jyë́ rë xuta nguehe ngasunhndë.

Sehe ngajan xi cachja xu Jesús cojo cha hmu rë jan:

―‍Quihndë ne, ngayun tsan ne, tisatjunhngun, chjuhun nijña nuju vë ne, sehe tjangun ndya nuju. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.