Search form

San Lucas 8:33

33Hane xi cavetju xu xitsehen jan tsëhë xahasen rë cha vëhë ne, quiji cavisehen xahasen rë chinga. Hya xi camá xu ne, chinga jan ne, cavanga chu quijijne chu tsëhë rcu ndetjún, hane ngajan cavixuya xu chu ngajñi nandá tsëhë laguna, hane ngajan camiji rë chu nandá ne, ngajan cafë xu chu.