Search form

San Lucas 9:6

6Sehe ngajan xi cavetju xu xuta ladu rë Jesús jan, quiji catsujyihiya me yëjë ni nandya tsëhë distritu Galilea, casua me camachaya rë xuta tsëhë cjuandajyihi xi chja tsëhë gubiernu xi sahmi Nina hacuaha casahmi me xi xuta hmu rë ne, camandaja xu me jingujyë ni ladu vëhë.