Search form

San Marcos 1:6

6Tsjian rë cha Juan jan ne, tsja rë chu camellu camá. Cojo ngu cinturón chuxin quitaha cahntsua cha. Xi camá niñu rë cha ne, chu nchahva. Cojo tsjen rë chu tusen cahvi cha.