Search form

San Marcos 10

Jesús ne, fi nga me nandya Nasaret

1Hya xi camá ne, cavetju Jesús tsëhë nandya Capernaum quiji me distritu Judea cojo ngunda ndajyë Jordán. Hacuaha jercu cjín nga xuta quijitjengui rë me. Hane sacuaha xcusun xi ha sahmi Jesús ne, cavetsihin cavicuya nga me xuta jan. 2Hya xi camá ne, ngujo cha tsëhë partidu fariseo ne, quiji cha hiscan tacun Jesús. Vinenguise cha me tsëhë xi ngu xihin, ¿há ndatjin xi tsismi chjuun rë? Cuatjin cachja cha ta tsëhë xi meje cjuahachuva cha me cojo cjua rë me. 3Ngajan xi cafayangui me tsëhë cha cuitjin:

―‍Moisés ne, xutachanga naja ne, ¿mé cavitexa naja me?

4Ngajan xi cafayangui cha tsëhë me cuitjin:

―‍Moisés ne, casua me cahndë́ xi ngu xihin ne, cuma cuejña cha ngu xujun tsja chjuun rë cha xi ha quihndë mijí rë cha na. Hane xi cuatjin ne, cuma tsismi cha na.

5Sehe ngajan xi Jesús ne, cachja me cojo cha cuitjin:

―‍Ngatsë rë cjuataja rë xahasen nuju ne, vëhë xi Moisés ne, casua me cahndë́ xi cuatjin nihñu. 6Peru hya xi casahmi Nina ngasunhndë ne: “Casahmi me xi chjuun xi xihin xuta.” 7“Vëhë xi ngu xihin ne, cuejña cha nahmi rë cha, hacuaha cuejña cha naa rë cha, 8hane cumatangun cha cojo chjuun rë cha sacuaha ngu ni xahasen.” 9Ha quihndë hacuiin jo ta sacuaha xi ngu ni xahasen. Hane tsëhë xi ha Nina cachja me xi cuatjin cuma ngu xahasen me ne, ndajintjin xi xuta ne, tsinguetsuntaha me tsëhë xicjin me. ―‍Cuatjin cachja Jesús.

10Ngajan xi hya xi Jesús tacun ndihya me cojo cha ladu rë me ne, cavinenguise nga cha me ngu ndiya tsëhë cjuavisiajmi vëhë. 11Ngajan xi cachja me cojo cha cuitjin:

―‍Yo xi tsismi chjuun rë hane cuixan cojo ngu sa chjuun ne, jemu jyë jyë́ rë xi cuatjin sahmi. 12Hacuaha sá xi ngu chjuun tsismi na xihin rë na hane cuixan na cojo ngu sa xihin ne, hacuaha jemu jyë jyë́ rë na.

Jesús ne, tsinchacun me langa

13Jinguyëjë rë xi tivisiajmi Jesús cojo cha ladu rë me ne, cavetsihin tjemu canduva xuta cojo quihndi rë me, xi cuisanetsja Jesús nixti jan cojo sa xi sacú rë cjuandaja rë me. Peru cha ladu rë Jesús jan ne, cacjan cha cojo xuta jan ta, xi má rë cha ladu rë me ne, mahyiin rë Jesús. 14Hya xi cavëë Jesús xi cuatjin sahmi cha ladu rë me ne, camacjan rë me cojo cha. Ngajan xi cachja me cuitjin:

―‍Tuhun cahndë́ catinduva tjengui suva ná nixti. Xi canichuun cahndë́ xi cuma rë ta, xuta xi sahmi me yojo rë me sacuaha ngu quihndi ne, xuta vëhë xi sahmi me sacuatjin vitexa Nina. 15Cuichjá cojo nuju cjuaquixi ta yo xi meje cuisehen gubiernu rë Nina ne, cuma cuisehen peru sacuaha ngu quihndi. Sá sahmii cuatjin ne, cumaji cuisehen.

16Ngajan xi Jesús ne, cavataha me nixti jan. Hane hora xi cavisanetsja me ne, cachja me cjuandaja rë me cojo.

Ngu cha nchina ne, chja cha cojo Jesús

17Hya xi camá ne, cavetju me quiji me jingu sa cahndë́. Hane ndiya cjui me ne, vanga ngu cha cafehe cha cavixcuhnchi cha xcun me xi faharcun cha me. Sehe chja cha cojo me cuitjin:

―‍Ngayun maestro. Jemu ndaja ngayun. Nújun, ¿mé xi sahme xi cuma sacú ná cjuahñu xatsë? ―‍Cuatjin cachja cha.

18Ngajan xi Jesús ne, cafayangui me tsëhë cha cuitjin:

―‍¿Mé má cuatjin noje xi ndaja ngahan? Tsajin xuta xi ndaja suva ni Nina xi ndaja me. 19Ha hye cjua xi cavitexa Nina: “Xi caniquiin xuta. Xi canihñii chjuun nahñu riji jingu sa chjuun. Hacuiin mé chjehehmi tsëhë xuta. Xi canujiin cjuandesu tsëhë xuta. Xi cavindachiin rë xuta. Chjehercuin nahmi riji hacuaha chjehercuin ná riji.” Vëhë cjua xi cavitexa Nina.

20Ngajan xi cachaja cha cojo Jesús ta:

―‍Maestro, yëjë cjua vëhë ne, hisca cjuanixti naha ne, ha cahndë.

21Xi cahndë Jesús cjua rë cha ne, jemu cachuya rë me tsëhë cha. Ngajan xi chja me cojo cha ta:

―‍Machaja sa ri ngu xcusun. Tjihin ne, titeñi yëjë xi tjin ri hane tujún xi sacu ri ne, tehe rë xuta yuma. Hane sehe ndovetjengui ná. Sá xi nihñi cuatjin ne, xi cjuehe xcun Nina ne, ngajan sacú ri cjuanchina xi ndajyihi.

22Xi cahndë cha cjua vëhë ne, jemu choho camá rë cha. Va va má cacun cha, cavetju cha cafe cha ta, tsëhë xi jemu nchina cha.

Jesús ne, chja me tsëhë cjuanchina

23Ngajan xi Jesús ne, vutsejen me yëjë ni ladu hiscan siu cha ladu rë me ne, sehe cachja me cojo cha cuitjin:

―‍Jemu chja tsëhë ngu xuta nchina xi cuisehen me ladu rë Nina.

24Ngajan xi cha ladu rë me ne, jemu quijircun rë cha xi cuatjin cachja me. Ngajan xi cachja nga Jesús cojo cha cuitjin:

―‍Compañeru, jercu chja tsëhë xuta xi cuisehen me ladu rë Nina. 25Sacuatjin rë naxin xi cumaji cuatju chu ngojo rë nindu ne, cuatjin rë xuta xi jemu meje rë me cjuanchina ta, cumaji cuisehen me ladu rë Nina.

26Xi cahndë cha ladu rë me cjua vëhë ne, jemu quijircun camahani rë cha. Ngajan xi cachja cha ngajñi rë cha cojo xicjin cha:

―‍¿Peru yo ni xi cuma cuetjutje ni?

27Xi cavuya me vutsejen me hiscan siu cha ne, ngajan xi cachja me cuitjin:

―‍Yëjë ni xi maji sahmi xuta ne, Nina ne, hatuxa ma sahmi me.

28Ngajan xi cavetsihin cachja cha Pedru cojo Jesús cuitjin:

―‍Chutsujun ni. Ngayin ne, canismitacuin yëjë ni xcusun, hane cavisihin ladu nuju.

29Ngajan xi cachja Jesús ta:

―‍Cuichjá quixë cojo nuju ta, tu yo ni xi tsismicacun ndava, tsismicacun hntsë, tsismicacun tichja, tsismicacun naa rë o sá nahmi rë o sá quihndi rë, hacuaha tsismicacun nangui rë xitjë rë ngatsë naha cojo ngatsë rë cjua rë Nina ne, jinguyëjë rë xi ngasunhndë vihi tacun me ne, 30sacú rë me ngu cientu sa quisun tsëhë ngu ngu xcusun xi catsismicacun me. Cjín ndava me sacu rë me. Cjín hntsë me sacu rë me. Cjín tichja me sacu rë me. Cjín naa rë me sacú rë me. Cjín quihndi rë me sacú rë me. Hacuaha cjín nangui rë xitjë rë me sacu rë me. Handasa cojo cjuañihi, peru sacú rë me. Hane hya xi cueya me ne, cuechú me cjuahñu xatsë xcun Nina. 31Tsëhë xuta xi matitjun quihndë ne, jemu cjín me xi cumachjiriin hya xi cuinduva Nina ngasunhndë. Hane xuta xi hacuiin matitjun quihndë ne, hya ne, cumachji rë me xi cuma titjun me. ―‍Cuatjin cachja me.

Jesús ne, camá jyan ndiya xi chja me xi cueya me

32Hya xi camá ne, hora xi jiya ndiya Jesús cjui me cojo cha ladu rë me nandya Jerusalén ne, titjun Jesús cjui me. Hane cha ladu rë me ne, jercu fircun ra, tsëhë xi tsacjuiin Jesús xi cjui me. Hane xuta xi tjengui cjui cojo me jan ne, hacuaha jemu tsacjun me má. Ngajan xi Jesús ne, cajindaya nga me cha ladu rë me xi tejó ni jan, sehe cavetsihin cachja me cojo cha xcusun xi ha tacun xati xi cuatju me cuma. 33Cuitjin cachja me:

―‍Tinuhyun ni, tivanguen nandya Jerusalén. Hane ngajan ne, tjin yo me xi cuiteña ná ngajan cojo nahmi xi matitjun cojo cha maestru tsëhë ley. Cuatjin sahmi me ha ndasa xi ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain. Hane xuta xi cuacun vë cuichja me xi cueya ngahan, hacuaha sua nga me ngahan cojo xuta rë jingu sa nandya. 34Sehe tsixcuehyu me ngahan. Cuëhënatya me ngahan, cuaja me ngahan, hisca tsiquehen me ngahan. Peru xi cjuë jyan nixtin ne, cúya nga cjuahñu.

Santiago cojo Juan ne, fehya me Jesús ngu cjuandaja

35Xi cajnetaha cachja Jesús cuatjin ne, sehe quiji cha Jacobo cojo cha Juan, quihndi rë Zebedeo, quiji tjengui tiña cha Jesús. Ngajan xi chja cha cojo rë me cuitjin:

―‍Maestro. Nihñu favor ne, cjua xi chjahyin nuju ne, ningatuhun niji.

36Ngajan xi cachja me cojo cha cuitjin:

―‍¿Mé xi meje nuju xi sahme ni?

37Ngajan xi chja cha cojo rë me cuitjin:

―‍Tuhun cahndë́ xi ngu ngu ngayin ne, cuinechintihin ngu ngu ladu tjehen nuju, hya xi nihñu gubiernu nuju.

38Ngajan xi cachja Jesús cojo cha cuitjin:

―‍Ngayun ne, hyuun mé xi chahyun. ¿Há scaa nuju cuatju cjuañihi xi cuátju ngahan ni?

39Ngajan xi cachja cha ta:

―‍Scaa niji.

Ngajan xi cachja nga Jesús cojo cha cuitjin:

―‍Cjuañihi xi cuatju ngahan cumá ne, hacuaha cojo ngayun cuatjun cumá. 40Peru xi cuinechuntuhun ngu ngu ladu tjehen naha ne, hacuiin ngahan cuichjá ta xcusun vëhë ne, sacu rë xuta xi cuichja Nina xi sacu rë me cahndë́.

41Xi cahndë cha xi të jan cjua xi cachja Jesús ne, cavetsihin camacjan rë cha cojo cha Jacobo cojo cha Juan. 42Hya xi camá ne, cajindaya Jesús cha xi të jan ne, cachja me cojo cha cuitjin:

―‍Ngayun ne, ha hyun ta xuta matitjun nguehe ngasunhndë jemu sahmi yehe me yojo rë me, ta jercu meje cuitexa me. 43Peru hacuiin cojo ngayun cuatjin nihñu ngajñi nuju ta xi meje rë ne, jarë ngayun xi meje nuju xi cumatitjun ngayun ne, nihñu xa rë xingun sacuaha mosu. 44Hane jarë ngayun xi meje nuju xi xingun ne, cjuaharcun me yun ne, nihñu xa rë xingun sacuaha mosu xi caxteña. 45Hisca ngahan ne, Quihndi rë Xuta Jain má ngahan, peru hacuiin canduvá xi xuta cuisecoo ná me ta ngahan cuisecoo rë xuta. Hisca tsingatehen xi tsiquehen ná xuta, cojo sa xi cjín xuta cuaxëtje Nina me. ―‍Cuatjin cachja Jesús.

Jesús ne, sahmi me xi cuma scutsejen cha rcá xi hmí rë Bartimeo

46Hya xi camá ne, cjui cjui me cojo cha ladu rë me ne, cavechu me nandya Jericó. Xi cavatju me tsëhë nandya vëhë cojo xutacjín xi ticojo me ne, cavechutaha me cha quihndi rë Timeu, cha xi hmí rë Bartimeo, ngu cha rcá, hane tifehya cha caridad tjehen ndiya. 47Xi cahndë cha rcá jan xi Jesús tsëhë nandya Nasaret hacui me xi nduva me, jercu cachja cha:

―‍Jesús, quihndindaicjin rë David, catamayuma nuju ngahan.

48Hane cavisiajmicjan xuta jan cojo cha ta, catisejyu cha. Peru hitsë sa hñu chja cha cuitjin:

―‍Quihndindaicjin rë David, catamayuma nuju ngahan.

49Ngajan xi casecunhñu Jesús. Sehe ngajan xi chja me cojo cha ladu rë me cuitjin:

―‍Chjindayun rë cha.

Hya xi camá ne, cha ladu rë me jan ne, cajindaya cha cha rcá jan, sehe cachja cha cojo cha cuitjin:

―‍Tehe cjuetacun xahasen riji quen. Tisatjinhngue ta, jindaya me ngaye.

50Cuatjin camá xi cafaha cha tsjanga rë cha catsingatjenxin cha. Sehe marcu macjain casecun cha. Sehe quijitjengui cha Jesús. 51Hane xi cavechutaha cha me ne, ngajan xi cachja me cojo cha cuitjin:

―‍¿Mé xi meje ri xi sahmi cojo ri?

Ngajan xi cachja cha rcá jan ta:

―‍Maestro, xi meje ná ne, xi cuma tsejen ná.

52Ngajan xi cachja Jesús cojo cha cuitjin:

―‍Ndatjin. Cuma cjuihin ta, camandaja ye, tsëhë xi camacjain ri ngahan.

Hane ha hora vëhë ni ne, camatsejen rë cha. Hane quiji cha cojo rë me hacutjin cjui me.