Search form

San Marcos 10:30

30sacú rë me ngu cientu sa quisun tsëhë ngu ngu xcusun xi catsismicacun me. Cjín ndava me sacu rë me. Cjín hntsë me sacu rë me. Cjín tichja me sacu rë me. Cjín naa rë me sacú rë me. Cjín quihndi rë me sacú rë me. Hacuaha cjín nangui rë xitjë rë me sacu rë me. Handasa cojo cjuañihi, peru sacú rë me. Hane hya xi cueya me ne, cuechú me cjuahñu xatsë xcun Nina.