Search form

San Marcos 11:25

25Hora xi chjahyun rë Nina ne, sá xi tjin yo xi choho cachja tsujun, o sá xi choho casahmi tsujun ne, ninchatuhun rë, cojo sa xi Nahmi naja xi tacun ngahnga ne, hacuaha tsinchataha nuju me tsëhë jyë́ nuju ta,