Search form

San Marcos 11:30

30Ngayun mé nújun, ¿Yo xi cavitexa rë cha Juan xi cavitenda cha xuta? ¿Há Nina cavitexa me cha ne, há xuta cavitexa me cha? Tinújun cojo ná.