Search form

San Marcos 12:16

16Hya xi camá ne, cha xi cuacun jan ne, canduvacojo cha ngu tujún tyava. Ngajan xi cachja me cojo cha cuitjin:

―‍¿Yo xcusun rë hacuaha yo ñihi rë xi quitahá xcun tujún vë? ―‍Cuatjin cavinenguise Jesús.

Ngajan xi chja cha cojo rë me cuitjin:

―‍Tsëhë César. ―‍Chja xu cha.