Search form

San Marcos 12:40

40Hacuaha yachjin cahan ne, jemu cjín tujún vaxë cha na. Hisca ndava na tsajin. Hane hisca xi chjayuma cha ne, jemu nduju hora chja cha, peru hacuiin nguñaja cacun cha chja cha. Vëhë xi cha xi cuacun vë ne, hitsë sa jyë castigu cuatjun cha, xi cuma rë jingu sa xuta.