Search form

San Marcos 12:41

Tujún chjë rë na cahan

41Sehe quiji cavéjña me tiña hiscan xi tacun caxa xi xincha tujún chjë rë Nina, vutsejen me hacutjin vincha xuta tujún. Hane jemu cjín xuta nchina quiji cavincha me chjë rë, jercu cjín tujún cavincha me.