Search form

San Marcos 12:43

43Ngajan xi Jesús ne, casahmitangun me cha ladu rë me, sehe cachja me cojo cha cuitjin:

―‍Cuichjá cojo nuju cjuaquixi ta xuma chjuun cahan vihi ne, hitsë sa vengui chji rë tujún xi cavincha na, xi cumá rë tujún xi jemu cjín cavincha cha nchina jan ta,