Search form

San Marcos 14:36

36Hane cuitjin cafehya rë me Nina:

―‍Papá. Xi cumá nuju ngayun ne, yëjë ni xcusun ne, hacuiin chja cuma. Vëhë xi tiféhya nuju xi naxuntjun ná tsëhë cjuacjintacun xi cuátju cumá. Cuatjin meje ná, peru cjua xi cuinújun ne, cuatjin catama. ―‍Cuatjin cafehya rë me Nina.