Search form

San Marcos 14:41

Oracíon xi má jyan

41Xi cavuya me xi quiji me má jyan ndiya ne, cachja me cojo cha ladu rë me jan cuitjin:

―‍Ha tsjuñufun cuaha. Juun, peru ha camá. Ha cavechu hora xi ngahan, Quihndi rë Xuta Jain, cjuaha ná xuta tsehen ta, ha caxteña ngahan.