Search form

San Marcos 15:21

Cavetaha cha Jesús xcun cru

21Ndiya cjui cha cojo me ne, cavechutaha cha ngu xuta changá xi hmí rë Simón tsëhë nandya Cirene, nahmi rë cha Alejandru cojo cha Rufu. Nduva me xi quiji me nguijña. Hane xi cavechutaha cha me, casahmi cha me ngujyë xi cuesuntyja me cru rë Jesús. Hya xi camá ne, cavesuntyja me, sehe quiji me cojo.