Search form

San Marcos 16:1

Vuya nga Jesús cjuahñu

1Xi camá nguixun tsëhë nixtin xi chjahájenda rë jan ne, na Salomé cojo na María tsëhë nandya Mágdala cojo na María naa rë cha Jacobo ne, cavatsë na rqui xi ndaja jne xi cuitejnu na nima.