Search form

San Marcos 2:14

14Hane hya xi cjui cjui me ne, cavechu me hisca tacun cha Leví, quihndi rë cha Alfeo. Tacun cha ndihya hiscan faha cha xi machjitje tsëhë xi xteña. Sehe cachja Jesús cojo cha cuitjin:

―‍Cuanguen cojo ná.

Hya xi camá ne, cavetju cha, quiji cha cojo me.