Search form

San Marcos 5:15

15Cafehe me hisca tacun Jesús, hane cavëë me cha xi jemu cjín xitsehen caxincha xahasen rë, tacun cha, yaja cha tsjian rë cha, hacuaha ha quihndë tsajin mé má rë cjuatacun rë cha. Hane xuta jan ne, jemu catsacjun me camá.