Search form

San Marcos 5:26

26Hane jemu jyë cjuañihi cavatju na camá ta ha ndasa jemu cjín doctor catsirqui me na, tu mahya catsicjë na tujún rë na ta tsajin mé cavetjucaa. Tu hitsë sa jyë camá chíhin rë na.