Search form

San Marcos 6:3

3Há hyan ngayaan xi cha vihi xi chjineya jan ni, cha xi quihndi rë na María. Hntsë cha ne, hacui cha Jacobo, cha José, cha Judas cojo cha Simón. Hacuaha nandya naja tacun ndava tíchja cha.

Hane jemu xti rë xuta jan, tsëhë xi ha vëë me Jesús.