Search form

San Marcos 6:38

38Sehe cachja Jesús cuitjin:

―‍Tangun chutsujun ¿há cjín pan tjin ngajñi nuju ngayujun ni?

Xi tu cavëë cha há cjín pan tjin ra ne, sehe cachja cha cojo me cuitjin:

―‍Hñú pan, cojo jo ti má.