Search form

San Marcos 7:10

10Moisés ne, cuitjin catsihindu me hacutjin xi cachja Nina xi nihña ngayaan xuta rë me: “Chjuhunrcun ná nuju, chjuhunrcun nahmi nuju”, hacuaha: “Yo xi choho chja tsëhë xutacha rë ne, xuta ne tsiquehen rë.”