Search form

San Marcos 7:31

Jesús ne, sahmi me xi mandaja ngu cha xi loho hacuaha lihmi cha

31Sehe cavetju Jesús ladu tsëhë nandya Tiro, cavatju me nandya Sidón cojo ladu xi hmí Të Nandya, vëhë cafehe me laguna tsëhë Galilea.