Search form

San Marcos 8:15

15Sehe ngajan xi chja Jesús cojo cha cuitjin:

―‍Nechun cuidadu cojo san rë pan tsëhë cha tsëhë partidu fariseo cojo cha ladu rë Herodes.