Search form

San Marcos 8:19

19Hya xi cavótoho langa hñú pan ngajñi rë xi hñú mil xuta, ¿há cjín chajne sa quitsë cachjayun tsëhë pan xi cavangui jan? ―‍Cuatjin cavinenguise me.

Ngajan xi cafayangui cha ladu rë me ta:

―‍Tejó.