Search form

San Marcos 9:22

22Jiya hora xi faha xitsehen jan cha ne, tsingatjeya rë cha xcun ndacahi. Tjin nga ne, tsingatjenya rë cha ngajñi nandan, ta meje tsiquehen rë cha. Vëhë xi sá xi tsejen xi ha hyun mé nihñu cojo cha ne, catamayuma nuju ngahan cojo quihndi naha, hane tisecun niji.